Monday, April 24, 2017

राम किंकर बैज (चितर बडोही )

राम किंकर बैज (चितर बडोही )

शिल्पी ओका ओका आमेम ताराम लेक ,
तिहिंग ओना धुढ़ी सानाम सोना आकान।
ओका ओका आमाक उदगार दाक जोरो लें
तिहिंग ओना हिरा मणि रे फेराओ आकान।    

No comments:

Post a Comment